The Festival GRAND ASSEMBLÉ 2022

Despre festival

Fesivalul Grand Assemblé este organizat de Fundația culturală Simona Noja din România, Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca

Data și locul: 21-24 octombrie 2022, Cluj-Napoca

Pentru elevi începând vârsta de cu 10 ani, balerini și profesori de balet

Dragi colegi din România și de peste tot din lume,
unii dintre voi cunoașteți deja activitățile Fundației Simona Noja din ultimii douăzeci de ani, alții încep acum să se familiarizeze cu comunitatea noastră situată geografic în România la Cluj-Napoca, dar cu deschideri pe toate continentele.

Activitatea centrală a fundației începând cu 2015 o constituie Festivalul Grand Assemblé, festival al școlilor de balet, al balerinilor, al elevilor și părinților lor, al profesorilor de balet, care se bucura nu doar de sprijinul publicului clujean, ci, datorită edițiilor anterioare desfășurate online, și de prezența virtuală a unui public de pe mai multe continente.
Participanții la edițiile anterioare ale Festivalului Grand Assemblé au fost tineri artiști și artiști consacrați, oameni de știință și profesori din următoarele țări: Austria, Australia, Bulgaria, Brazilia, China, Columbia, Cuba, Danemarca, Elveția, Fiinlanda, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Rusia, Slovacia, Spania, SUA, Ucraina și Ungaria.
Puteți accesa aici linkul cu interviuri ale balerinilor și profesorilor de balet de la edițiile precedente.

Actuala ediție a festivalului este cea de-a 8 consecutivă și se dorește să acopere la fel ca și în anii precedenți, un spațiu informativ cât mai larg cu putință, de la cel științific la cel artistic și educativ, dar și cât mai personalizat posibil, atât pentru elevi, cât și pentru profesori și cercetătorii științifici.

Iată de ce, linia centrală a festivalului este atragerea atenției asupra existenței multiplelor inteligențe la tinerii balerini, crearea unui spațiu adecvat și un cadru de timp necesar pentru a le conștientiza și a le oferi vizibilitate prin procesele formative și educative.

Recunoașterea și acceptarea realității că măiestria poate fi întruchipată de oricine își dorește cu adevărat și lucrează pentru a o atinge, va adăuga o nouă valoare în promovarea comunității de balet din secolul XXI.

Acest scop central al festivalului se manifestă prin activități cunoscute din anii trecuți, ca si: workshopuri de balet, atletică, dans contemporan, jazz și musical; o conferință pe tema esenței baletului clasic sub raport cognitiv, motric, formativ și educativ din perspectiva științifică a secolului XXI; și un spectacol care va cuprinde tradiționala Gală de balet internațională și, într-o formulă inedită a anului 2022, și o producție a musicalului “Vrăjitorul din Oz” cu elevii “nebalerini”, dar pasionați de artă de la CNER Emil Racoviță din Cluj-Napoca.

Ne bucurăm de prezența Dumneavoastră în persoană sau virtuală la un festival din România transilvană, care se dorește să omagieze baletul clasic ca un câmp dinamic al cogniției întrupate estetic.

About the festival

Organized by the Simona Noja Foundation (Cluj-Napoca, Romania) with the support of the City Hall of Cluj-Napoca (Romania)

Date & Place: October 21-24, 2022  Cluj-Napoca

For ballet students (age: 10+), ballet teachers, ballet dancers & ballet teachers

Dear colleagues from Romania and all over the world,
some of you are already familiar with the activities of the Simona Noja Foundation over the last twenty years, others are just getting acquainted with our community located geographically in Romania in Cluj-Napoca, but with openings on all continents.

Participants in the previous editions of the Grand Assemblé Festival were either young or established artists, scientists and teachers from the follwing countries: Austria, Australia, Bulgaria, Brazil, China, Colombia, Cuba, Denmark, Switzerland, Greece, Finland, Germany, Israel, Italy, Japan, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Russia, Slovakia, Spain, USA, Ukraine and Hungary.

The central activity of the Foundation since 2015 is the Grand Assemblé Festival, a festival of ballet schools, ballet dancers, students and their parents, ballet teachers that enjoys not only the support of the public in Cluj, but, thanks to previous editions held online, also the virtual presence of an audience from several continents.
You can access here the link with interviews of the ballet dancers and teachers from previous editions.

The current edition of the festival is the 8th in a row and aims to cover, as in previous years, the widest possible range of information, from the scientific to the artistic and educational, but also as personalized as possible, for students, teachers and scientific researchers.

That is why gaining insight upon the existence of multiple intelligencies in young ballet dancers is crucial; giving a healthy recognition to them means offering them awareness and recognition; translated into action means their inclusion in the  formative and educational processes;  it means means cherishing and embracing the developmental potential in every human being beyond the artist.

Acknowledging and accepting the reality that mastery can be embodied by everyone who truly desires and works to achieve it, will add new value in fostering the ballet community of the 21st century.

The activities include, as in previous years, workshops in ballet, athletics, contemporary dance, jazz and musical; a conference upon the approaching the core of the 21st century ballet skills; and a performance that will include the traditional international ballet gala and, for the foundation, a brand new formula of the musical production “The Wizard of Oz” with students from the CNER Emil Racovita in Cluj-Napoca.

We will enjoy your presence in person or virtual at the Romanian Transylvanian festival, that celebrates the classical ballet as a dynamic field of aesthetic embodied cognition.